CONSERVEERMIDDELEN en BUFFERS
NR CAT NAAM VAN DE STOF OPMERKING
E200 C Sorbinezuur Kleurloze naalden of wit vrij stromend poeder met een lichte kenmerkende geur. In melkprodukten, roggebrood, diepvriespizza. Mogelijk huidirritatie bij uitwendig kontakt.
E201 C Natriumsorbaat Diepvriespizza, gedroogde abrikozen. Zie E200.
E202 C Kaliumsorbaat Zie E200
X203 C Calciumsorbaat Ingetrokken 12 augustus 2018
E210 C Benzoezuur Netelroos, spijsverteringsremmend. Reacties bij astma en overgevoeligheid voor salicylaten (aspirine). Zie E102.
E211 C Natriumbenzoaat Zie E210. Afgeraden bij hyperaktieve kinderen.
E212 C Kaliumbenzoaat Zie E210.
E213 C Calciumbenzoaat Zie E210.
E214 C Ethylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E210. In gedroogd fruit, gekookte biet, zie verder verpakkingen.
E215 C Natriumzout van de ethylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E214 en E210.
X216 C Propylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E214 en E210. Ingetrokken [EurLex 32006L0052]
X217 C Natriumzout van de propylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E214 en E210. Ingetrokken [EurLex 32006L0052]
E218 C Methylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E214 en E210.
E219 C Natriumzout van de methylester van 4-hydroxybenzoezuur Zie E214 en E210.
E220 OC Zwaveldioxyde In fruit- en aardappelprodukten, wijnen. Vermijden bij slechte nier- en leverwerking. Hartkloppingen, huiduitslag.
E221 C Natriumsulfiet Op vlees, gedroogde vis, gedroogde tomaten en als deegverbetermiddel. Breekt vitaminen af. Vermijden bij nier- en leverzwakte en bij astma.
E222 C Natriumwaterstofsulfiet / Natriumbisulfiet Cons.midd.in alc.dranken. Kan vit. afbreken. Oppassen bij astma.
E223 C Natriummetabisulfiet / Dinatriumdisulfiet Zie E220 voor bijwerkingen.
E224 C Kaliummetabisulfiet / Dikaliumdisulfiet Vooral in pakket om zelf wijn te maken. Zie verder E220.
E225 C Calciumdisulfiet Kan schadelijk zijn voor astmapatiënten en voor personen met slechte lever- of nierwerking. Kan vitaminegehalte van voeding verlagen. Afgeraden voor hyperactieve kinderen. Zie E220.
E226 C Calciumsulfiet Verstevigingsmiddel fruit en groenten (conserven). Zie E220.
E227 C Calciumwaterstofsulfiet Kan schadelijk zijn voor astma-, nier- en leverpatienten. Overgevoeligh. Breekt vitaminen af in voeding
E228 C Kaliumbisulfiet Breekt vitaminen af in voeding. Zie E220. Gebruikt in pakketten voor het thuis maken van wijn. Verhindert afbreken van zuren. Tegen verkleuring
E230 C Bifenyl Op citrusschil. Misselijkh, overgeven, irritatie
E231 C Orthofenylfenol Beschad. lever en nieren bij blootstelling aan grote hoeveelheden
E232 C Natriumorthofenylfenolaat Overgevoeligheid. Aantasting zenuwstelsel bij grote hoeveelheden
X233 C Thiabendazol Veel op schil/papier van citrusvruchten (tegen rotting)Toestemming ingetrokken, richtlijn 98/72/EC
E234 C Nisine [Gen] Mogelijk allergie (huiduitslag). Natuurlijk antibioticum. In kaas, room, kwark, griesmeel- en tapiocapudding. Slechts toegelaten in een beperkte groep levensmiddelen.
E235 C Pimaricine [Gen] Mogelijk allergie met huiduitslag, braken, diarrhee en anorexiaverschijnselen. Natuurlijk antibioticum, product van de bacterie Streptomyces natalensis (de stof wordt ook Natamycine genoemd). Gebruikt in kaas en vleesproducten.
E236 C Mierezuur Lever- en nierbeschadiging. Tast huid aan. Grote hoeveelh. in toiletontkalker
E237 C Natriumformiaat Zie E236. Stof maakt mierezuur vrij.
E238 C Calciumformiaat Zie E236. Stof maakt mierezuur vrij.
E239 C Hexamethyleentetramine !!DNA-mutatie. Nier- en urinewegbeschad., kanker. Komt formaldehyde uit vrij
N240 C Formaldehyde Ontsmettingsmiddel. Irriterend voor mond, slijmvliezen, ogen. Overgev. (huiduitslag, vocht ophoping). Resten door ontsmetting apparatuur in voedingsmiddelen. Mogelijk aanwezig in Parmezaanse kaas.
E242 C Dimethyldicarbonaat Kleurloze vloeistof die ontleedt in waterige oplossing. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken
E243 C Ethyllauroylarginaat Toegestaan in bepaalde warmtebehandelde vleesproducten (mei 2014). Gemakkelijk oplosbaar in water, ethanol, propaan-1,2-diol en glycerol
E249 C Kaliumnitriet Overgevoeligheid, aantast. rode bloedlich., kanker
E250 C Natriumnitriet Verminderde zuurstof-opname rode bloedlich., verminderde vit. A-vorming, maagkanker
E251 C Natriumnitraat Zie E250. Vormt nitriet.
E252 C Kaliumnitraat Zie E250. Afgeraden voor hyperactieve kinderen
E260 CF Azijnzuur Bij bierbrouwen. Schadelijke eff.onbek.
E261 CF Kaliumacetaat Bij slechte nierwerking oppassen (mogel. overdosis kalium)
E262 (i) CF Natriumacetaat Eff. onbek. In bouillon, kruidenbuiltjes etc.
E262 (ii) C Natriumdiacetaat Tegen bact. in deeg en melk. In brood, gebak. Eff. onbek.
E263 CF Calciumacetaat Smeltzout, versteviger, metaalionenbinder. Eff.onbek.
E270 C Melkzuur [Gen] Darmstoring bij zuigelingen. Kunnen het nog niet verteren
E280 C Propionzuur Bij overgevoeligheid migraine (boterzuur overgevoeligheid)
E281 C Natriumpropionaat Bij overgevoeligheid mogelijk migraine
E282 C Calciumpropionaat In brood, gebak, diepvriespizza. Bij overgev. mogelijk migraine
E283 C Kaliumpropionaat Zie E282
E284 CF Boorzuur Stabiliseert zuurgraad van product. Wordt alleen gebruikt in zeer kleine hoeveelheden.
E285 C Natriumtetraboraat / Borax Alleen in kaviaar(?)
E290 C Kooldioxyde Koolzuurgas. Versterkt werking van alcohol door verhoogde opname
E296 F Appelzuur Baby's: darmstoringen bij synthetische vorm
E297 F Fumaarzuur In de natuur voorkomende stof. Tussenprodukt in energiehuishouding.