De E van Eetbaar? E-nummers op verpakkingen

Grootmoeders receptenboek met reageerbuis en erlenmeyer

Zie ook  EU-database of additives (externe link)

“Maar grootmoeder, wat is E951?”

Kijk eens wat er ECHT in “grootmoeders” cake zit. Een zo compleet mogelijke lijst op nummer, van binnen de Europese Unie gebruikte toevoegingen aan voedsel en verpakkingen.

E-nummers  FRAMES versie (kleinere pagina's met navigatievelden)
E-nummers NO FRAMES versie (alles in een grote pagina)
Overzicht van regels die gelden voor claims op verpakkingen, bijvoorbeeld "VETARM"

Gevaarlijke stoffen

Gevaarsnummers RIVM op vrachtauto's: wat rijdt daar vlak voor u?

Internationale Gevarennummers op vrachtauto's: snelle lijst op nummer, Engels)


Deze site was oorspronkelijk bedoeld voor personen met een allergie of overgevoeligheid en werd voor het eerst in deze vorm gepubliceerd op 24 februari 1998. Laatst inhoudelijk bijgewerkt: 24 april 2024.
Eventuele correcties en/of aanvullingen graag per
mail


Let op: voor veel stoffen geldt een maximale hoeveelheid die je per dag binnen mag krijgen, ook al zijn ze "veilig". Deze hoeveelheid wordt in de regelgeving aangeduid als ADI (allowed daily intake). Van veel stoffen kun je niet goed zelf berekenen hoeveel je zoal op een dag binnenkrijgt. De ADI is op deze site dan ook niet vermeld.

E-nummers zijn nummers van stoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik als hulpstof in levensmiddelen in de hele Europese Unie. De stoffen zonder E, die ik heb aangeduid als N-nummers, mogen niet in de hele EU worden gebruikt maar wel in bepaalde lidstaten.
Deze hulpstoffen ('additieven') worden gebruikt om bijvoorbeeld de houdbaarheid van levensmiddelen te verbeteren, of ze een aantrekkelijker kleur, geur of smaak te verschaffen. Sommige stoffen dienen uitsluitend als hulpmiddel, maar maken geen deel uit van het product dat wij consumeren, b.v. verpakkingsgas.

Inmiddels niet meer toegestane, maar nog wel hier vermelde nummers worden voorafgegaan door een X. Deze laten zien dat door voortschrijdend inzicht soms een ander standpunt door de EU is aangenomen t.a.v. een bepaalde stof. Er staat dan INGETROKKEN of NIET MEER TOEGESTAAN in de laatste kolom. Intrekking gebeurt soms op aandringen van individuele EU-lidstaten.

Attentie! De maker van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuistheden op de pagina's.
Deze website is niet 'responsive' maar zelfs in Lynx nog goed te navigeren.
De lijst van additieven wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van stukken die gepubliceerd zijn door de Europese Unie.
Gebruik uw eigen gezonde verstand bij wat u leest. De vermelde mogelijke bijwerkingen komen uit onderzoekverslagen van technische instituten en actiegroepen/stichtingen. Sommigen daarvan zijn gedateerd tussen 1980 en 1999 en kunnen achterhaald zijn. Echter, voor personen met een overgevoeligheid of allergie geldt duidelijk: "better safe than sorry".
Neem bijvoorbeeld E621 (Ve-Tsin). Ondanks verschijnselen als uitdroging, migraine-achtige hoofdpijn e.d. bij veel mensen, heeft men de relatie met de smaakversterker nooit wetenschappelijk kunnen bewijzen. Hetzelfde geldt voor het verband tussen hyperactiviteit bij kinderen en de inname van de beruchte AZO-kleurstoffen. Tot grote teleurstelling van vele actievoerders zijn deze stoffen dan ook niet verboden tot op heden.
  Nuttige informatie vindt u o.a. ook op de volgende sites:
Europese Wetgeving (zoekpagina) [EU-NL]
NVWA [NL] (Voedsel- en Waren-Authoriteit)
FDA homepage [USA](English)
Lebensmittelzusatzstoffe [DE] (Deutsch)
Food-info.net [NL/multilingual]
Gen Technik [DE] (Deutsch)
Emergency Response Guidebook - List of hazardous substances sorted on the UN-number that we commonly find on trucks and other means of transportation [English]
Gevaaridentificatienummers (GEVI) op vrachtwagens