Verpakkingsgas
Elk gas dat voor, tijdens of na het in de verpakking brengen van een levensmiddel in die verpakking wordt gebracht, met uitzondering van lucht.
Verpakkingsgassen kunnen b.v. de houdbaarheid van een product vergroten.