ANTIBIOTICA EN PENICYLLINES
NR CAT NAAM VAN DE STOF OPMERKING
X710  Spiramycines Natuurlijke antibiotica. Voor zover ik kon nagaan: toelating INGETROKKEN i.v.m. kweken resistentie tegen antibiotica.
X713  Tylosine Natuurlijk antibioticum. Toelating INGETROKKEN na klachten uit Scandinavië, aanvankelijk i.v.m. gebruik in diervoeders. (resistentie en kruisresistentie)