NR CAT NAAM VAN DE STOF OPMERKING
N1501 W Benzylkoolwaterstoffen  
N1501(i) W Benzylalcohol Aromatische koolwaterstof. Komt in planten voor. Chemisch bereid voor de industrie. Bij uitwendig gebruik mogelijk irritant voor de huid. Bijwerkingen bij inwendig gebruik zijn nog niet bekend.
N1501(ii) W Benzylacetaat Aromatische koolwaterstof. Komt in planten voor. Chemisch bereid voor de industrie. Bij uitwendig gebruik mogelijk irritant voor de huid. Bijwerkingen bij inwendig gebruik zijn nog niet bekend.
N1501(iii) W Benzylbenzoaat Aromatische koolwaterstof. Komt in planten voor. Chemisch bereid voor de industrie. Bij uitwendig gebruik mogelijk irritant voor de huid. Bijwerkingen bij inwendig gebruik zijn nog niet bekend.
N1502 P Butaan-1,3-diol  
N1503 PW Wonderolie Uit geroosterde vrucht van Ricinis communis (Wonderboom)
N1504 P Ethylacetaat  
E1505 P Tri-ethylcitraat  
N1510 P Ethanol consumeerbare alcohol
N1516 P Glycerol mono-acetaat Lost aroma's op
E1517   Glycerol di-acetaat Effect onbekend
E1518   Glycerol tri-acetaat Effect onbekend
E1519 Draagstof Benzylalcohol In aroma's voor alcoholische dranken. Max. 100 ml/l in het eindproduct.
E1520 P Propyleen glycol Water vasthoudende stabilisator en synthetisch oplosmiddel voor anti-oxydanten. Zwak allergeen. Bij overgevoeligheid voor deze stof ook e-nummers E430-E436 vermijden.
E1521   Polyethyleenglycol 6000 (PEG 6000) Wordt gebruikt om HDL-cholesterol gehalte te testen [uiteraard niet toegelaten in voedsel].
N1525 D Ethyl-hydroxycellulose Laxerend bij gebruik van grote hoeveelheden